Efter ca. 1 måneds arbejde med tascam’en, er der nu lavet 6 råindspillede numre. Det er nu meningen, at der skal arbejdes med lydindstillinger på de enkelte instrumenter. Disse skal så efterfølgende indspilles et efter et til de endelige spor der skal benyttes til at mixe de færdige numre.

Indspilningsrækkefølgen er også på plads og meningen er at vi indspiller guitar, guitar, bas en af gangen så interferens mellem de enkelte instrumenter undgås.

Nå disse er på plads skal trommerne indspilles. Til dette er vi nød til at benytte alle 8 spor der kan indspilles samtidig.

Når alle instrumenter er på plads skal der så laves sang + de 2 gg kor.